Bollnäs nej oroar Kommunförbundet

Bollnäs kommun har satt stopp för bildandet av ett samverkansorgan i länet. Förutsättningarna för ett bildande är att samtliga kommuner i länet säger ja. Kommunförbundets ordförande Kjell Höglin ser beskedet som ett stort balslag för länet och hoppas att Bollnäs kommunledning ska tänka om.
Tanken med Samverkansorganet som förkortas SVOX är att samla exempelvis frågor om regionalutveckling under en och samma hatt. Idag sitter kommuner, landsting och länstyrelse på varsitt håll och jobbar med samma sak, det säger Kommunförbundets ordförande Kjell Höglin säger till Radio Gävleborg. Han tycker det är mycket tråkigt att Bollnäs inte vill samverka men han har inte gett upp än utan vill diskutera med Bollnäs kommun varför det blev nej till SVOX