Varnar för färre mammografiundersökningar

För drygt en vecka sedan avslutades mammografiscreeningen för cirka 6 000 kvinnor i Söderhamn. Om 22 månader är det åter dags för kvinnor från Söderhamn att undersökas. Men då är det inte säkert att screeningen kommer ske i Söderhamn utan i Bollnäs, det befarar Lillemor Lööf, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i södra Hälsingland.
Lillemor Lööf varnar för att det skulle kunna leda till att färre kvinnor väljer att genomgå undersökningen, vilket i sin tur leder till att cancerfall upptäcks senare. Med screening menas att man undersöker en viss del av befolkningen, för att hitta eventuella sjukdomar, i det här fallet bröstcancer. De som kallas till undersökningen har alltså ingen känd sjukdom, utan undersöks i förebyggande syfte, ungefär som tandläkarundersökningar. Och just det faktum att de som kallas inte känner sig sjuka gör det extra viktigt att de kan undersökas på sin hemort, menar Lillemor Lööf. - Det är lätt att man tänker att det är besvärligt att åka iväg och så avstår man och det är ju ett riskbeteende i det här sammanhanget, säger Lillemor Lööf. Anledningen till att mammografin kommer att finnas på färre orter fram över är att ny dyr teknik ska införas och nu vill Lillemor Lööf omedelbart ha igång en diskussion om hur den nya digitaliserade utrustningen ser ut och kan användas, är den mobil eller? frågar Lillemor Lööf. Anders Åkerlund, chef för länets mammografienhet, vill i nuläget inte kommentera om mammografiundersökningar kommer att utföras i Söderhamn i framtiden, eller inte.