Forstatt strömlöst i Norduppland

I Norduppland är fortfarande eller återigen hundratals hushåll utan el. Den helt dominerande orsaken är idag liksom igår omkullblåsta träd som rivit ned ledningar. Enligt Vattenfall Sveanäts driftservice så beräknas felen i Norduppland vara avhjälpta vi två-tiden i eftermiddag.
I Gävleborgs län var det även igår eftermiddag och kväll strömlöst på många håll. Värst drabbades återigen Hälsingland med som mest ett tusental hushåll utan el. Men i övrigt rapporterar SOS-alarm och polisen om en lugn natt utan några allvarliga olyckor eller problem i stormens spår.