Politiker och journalister i Gävle hotade

Allt fler hotelser och förtal framförs via internet, och det försvårar polisens arbete. Det kan vara svårt för polisen att bevisa vem som skrivit vad på internet.
Hoten kan framföras både i e-post och på hemsidor. Men det allra vanligaste är att hoten eller förtalen skrivs på olika chattsidor. Ett exempel på en tveksam hemsida är skriven av den man som förut dömdes för olaga hot mot ministern Ulrica Messing. På sin hemsida går han till hårda angrepp på kända politiker och journalister i Gävle. Men hoten är troligen inte tillräckligt konkreta för att räknas som olaga hot. Det säger polisen Maria Palmaeus Edlund i Gävle, till Radio Gävleborg.