Lyckad läxläsning för invandrarflickor

Invandrarflickor i stadsdelen Nordost i Gävle får hjälp med läxläsning av vuxna från Rädda Barnen i Gävle. Anledningen är att man på Rädda Barnen ville göra något konkret för att hjälpa invandrarflickor.
Till läxhjälpen, som är ett samarbete med Projket Nordost, ett intergationsprojekt för flickor, kommer elever från Nynässkolans mellan- och högstadiet för att få hjälp med skolarbetet, vilket har gett gott resultat.