Kommunal varslar om strejk - Gävle drabbas hårt

Fackförbundet Kommunal varslar om strejk för drygt 9.000 av sina medlemmar. Gävle är en av de tre kommuner i landet som drabbas allra mest.
I Gävle tas samtliga kommunalanställda ut i strejk från och med onsdagen den 23.e april klockan 00.00. Undantag görs dock för de arbetar inom omsorgen för äldre, begåvningshandikappade, handikappade, psykiatrin samt kommunens kommun- och hälsovård. I samtliga kommuner tas parkerings- och trafikövervakare samt de som tömmer p-automater ut i strejk. Vidare tas de som tar hand om sopor på tippar ut i strejk till den 14.e maj klockan 24.00. Samtidigt varslas om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt övertidsblockad för räddningstjänsten.