Brist på obrukad skog hotar djur och växter

Runt 80 procent av Gävleborgs markareal täcks av skog, men bara 0,5 procent av skogen är obrukad. Något som gör det nästan omöjligt för många utrotningshotade djur och växter att överleva.
En av de arter som är hotade är den tretåiga hackspetten. För att den och andra hotade arter ska överleva, krävs att skog undantas från det ordinarie skogsbruket. Det kostar 30 miljoner kronor per år för Gävleborgs skattebetalare. På frågan om det är värt det har en majoritet av befokningen svarat ja. Därför har Skogvsvårdsstyrelsen nu satt i gång ett projekt som innebär att mer skog ska undantas från skogsbruket.