Rekord av hussvampssanering i fängelse

Renoveringen av det gamla fängelset i Gävle är det största saneringsarbetet av hussvamp som har gjorts i Sverige. Dessutom har saneringen gjorts helt utan kemikalier.
Det är Anticimex som har utfört saneringen och istället för kemikalier har de hettat upp väggarna i omgångar. Med hjälp av värmen har de fått bort såväl hussvamp som mögelangrepp. Experterna var till en början tveksamma till om det skulle gå att renovera byggnaden just på grund av de kraftiga mögel- och svampangreppen.