Bollnäs

Lyckad undervisning i lägenhet

Under två månader på vårterminen har fyra elever på Gärdesskolan i Bollnäs fått en annorlunda undervisning. Eleverna har lyfts ur den ordinarie skolmiljön till en lägenhet och det har varit en lyckad satsning menar läraren Kristin Larsson.

Tre assistenter och en lärare har arbetat med eleverna i lägenheten.

Satsningen har varit lyckad och läraren Kristin Larsson tror att de nu har stora möjligheter att få ett slutbetyg och bli behöriga till gymnasiet.

Men det är osäkert om det blir någon fortsättning i höst eftersom det är oklart med finansieringen.