gävleborg

Länsstyrelsen värjer sig mot BO:s kritik

Barnperspektivet sätts inte i fokus hos länsstyrelserna, det anser Barnombudsmannen Lena Nyberg. Men länsrådet i Gävleborg, Gun-Marie Pettersson, är skeptisk mot kritiken.

Länsstyrelserna har besvarat en enkät om sitt arbete under förra året.

Barnombudsmannens kritik handlar bland annat om att få länsstyrelser gör formella analyser av vilka konsekvenser deras beslut kan få för länets barn, eller erbjuder sina anställda fortbildning om barnkonventionen.

Men Gun-Marie Pettersson tycker att det viktiga är en ständig medvetenhet och dialog inom myndigheten - inte att skriva många papper.