Gävle

Lex Maria-anmälan efter ett självmord

Landstingets har lämnat en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen utifrån att en patient tog sitt liv en månad efter årskontroll på en klinik i Gävle sjukhus.

Patienten var en äldre man som hade en skada som följdes upp med besök varje år. 
Senaste kontrollen gjordes i april 2008. En månad senare tog mannen oväntat sitt liv.

Den vårdande kliniken genomför just nu en händelseanalys för att reda ut vad som har skett.