Eklundrättegång hålls i säkerhetssal

På grund av hotbilden mot Anders Eklund från Torsåker så kommer rättegången mot honom att hållas i säkerhetssalen i Stockholm och inte i Falu Tingsrätt. – Det är en hotbildsbedömning som ligger till grund för det, säger lagman Lars Eklycke vid Falu tingsrätt till TT.

I egenskap av ordförande är det han som har beslutat att rättegången ska förläggas till Stockholm i stället för i Falu tingsrätt, där åtal kommer att väckas.

Eklunds advokat Leif Silbersky tycker att det är bra att rättegången hålls i säkerhetssalen. – All den säkerhet man kan ordna i det här målet tycker jag är utav godo, säger han.

Men han vill inte kommentera uppgifterna om att hans klient har varit utsatt för hot. – Men jag tycker att det är positivt att man väljer en sal som är byggd för att vara en komplett säkerhetssal.

Åtal kommer preliminärt att väckas den 18 juli. Rättegången är planerad till veckan efter.

– Vi planerar utifrån att rättegången ska äga rum vecka 30. Vi räknar med tre-fyra dagar, säger Lars Eklycke. Anders Eklund sitter sedan i mitten av maj på rättspsykiatriska kliniken i Huddinge där han genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.

Eklund har erkänt att han har mördat tioåriga Engla Höglund i Stjärnsund och 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun.

Källa: TT