landstinget

Kritik mot landstingets strålningsarbete

Strålskyddsinstitutet, SSI, riktar kritik mot Landstinget Gävleborg. På nästan 50 punkter måste Landstinget vidta åtgärder när det handlar om röntgen och annat arbete där stålning förekommer, och enligt SSI indikerar det allvarliga brister i landstingets strålskyddsorganisation.

Det handlar främst om att bilda en strålskyddsorganisation, men också att se till att alla kvinnor tillfrågas om de är gravida när de ska röntgas, skyltning och att städerskor inte skadas när de är i lokalerna.