Nedre Daläven

Söker miljonbidrag för myggbekämpning

Länsstyrelserna och Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Västmanland vill att regeringen skjuter till tolv miljoner kronor för att fortsätta bekämpa myggorna vid nedre Dalälven.

Länsstyrelserna har skickat in begäran till näringsminister Maud Olofsson.

Anledningen är att bekämpningen är viktig ur hälsosynpunkt då många upplever en stark stress av myggen.

Också den ekonomiska tillväxten påverkas negativt av myggorna som stoppar turismen på exemplvis fiske- och kultursidan.