Skutskär

Över 100 hus är olagliga

Över 100 sommarhus och året-runt-boenden som ligger vid vattnet längs Boda-ån i Skutskär är olagligt uppförda. En miss som kommunen gjorde för flera år sedan gör nu husen i området Kopphuslandet till svartbyggen.

Börje Lindberg och Vanja Forsberg bor i ett litet hus vid vattnet i området. De säger så här:

– Känns inte kul, det här måste dom reda ut, säger Vanja.

– Jag är inte förvånad, säger Börje.

Strandskyddat
Längs Dalälven får man inte bygga närmare än 300 meter från vattnet. Det beror på något som kallas strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Om man däremot ansöker om dispens, eller ”avvikelse” från strandskyddet som det heter, så kan man få tillstånd att bygga ändå.

Måste ansöka om avvikelse
När man ansöker om dispens så kan man göra det för enskilda hus, vart och ett för sig, eller om en kommun upprättat en detaljplan för ett bostadsområde så kan kommunen ansöka om avvikelse från strandskyddet för hela området. Den ansökan görs till länsstyrelsen som sedan gör en bedömning. I regel gäller vad man kallar ”särskilda skäl” för att ett område ska få strandskyddet upphävt.

Missat
Men det är här som Älvkarleby kommun har gjort en miss. I detaljplanen för området, en plan som gjordes redan 2001, står det att kommunen har intention att strandskyddet ska hävas. Men det skickades aldrig in en ansökan till länsstyrelsen, vilket betyder att ingen egentligen får bygga där, eller bygga ut på äldre hus. Idag står i Kopphuslandet både nybyggda hus och äldre hus med tillbyggnader. Och samtliga ligger inom strandskyddat område. Det handlar om över 100 hus. Vanja Forsberg, som bor i en stuga inte mer än kanske 10 meter från vattnet, tänker att det här kommer röra upp känslor hos folk i området:

Uppdagades för ter veckor sen
Kommunen gjorde alltså en miss för snart sju år sedan. Men det hela uppdagades inte förrän i mitten av juni, knappt tre veckor sen, när personal från länsstyrelsen var på ett rutinärende vid Bodaån för att kontrollera bryggor i området. Älvkarleby kommun uppmärksammades på stranskyddet och kunde senare konstatera att man faktiskt aldrig ansökt om att det skulle upphävas. I tisdags fick politikerna i bygg- och miljönämnden reda på vad man upptäckt, och så här säger en av ledamöterna, Anders Widén från partiet Kommunens väl:

– Förstår inte att det kan hända att man missar en så viktig detalj. I princip är det ju svartbyggen vi talar om. Det är en hemsk tanke. Vad jag fattar så kan kommunen bli ansvariga och då kan det bli tal om stora skadeståndsbelopp.

Alexander Gagliano/SR Uppland
alexander.gagliano@sr.se