Skutskär

Hundra hus i Skutskär hotas av rivning

Över ett hundra hus som sedan 2001 byggts på Kopphuslandet och Rotskärslandet i Skutskär kan komma att rivas med stora skadeståndskostnader för kommunen som följd.

Ingen av de boende har egentligen gjort fel, de har sökt och fått bygglov av kommunen. Misstaget har gjorts av Älvkarleby kommun. När detaljplanen för området upprättades 2001 så missade man nämligen att skicka in en formell ansökan till länsstyrelsen om att strandskyddet skulle upphävas.

Om länsstyrelsen säger nej på den ansökan som kommunen nu skickar in i efterhand så måste alla nya hus och tillbyggnader på äldre hus rivas. Det kan i förlängningen leda till att de boende stämmer kommunen på stora belopp.