Skutskär

Svartbyggen kan bli dyrt för kommunen

Hundratalet sommarhus alldeles intill Dalälven utanför Skutskär kan genom en miss av kommunen vara svartbyggen. Nu ska Länsstyrelsen pröva om husen är lagliga och om så inte är fallet så är de boende beredda att stämma Älvkarleby Kommun på skadestånd.

De boende i Kopphuslandet svär sig fria från ansvar - de har sökt bygglov hos kommunen och politiker och tjänstemän har godkänt, trots att husen i många fall bara ligger tio meter från Dalälven.

Strandskyddsreglerna säger att man inte får bygga närmare 300 meter från vattnet för att värna om djur och natur och allemansrätten.

Man kan få dispens för att bygga närmare, men det avgör Länsstyrelsen och inte kommunen. Det är här nåt har gått snett - Älvkarleby Kommun glömde att skicka in en dispensansökan och har frikostigt beviljat bygglov för både Kopphuslandet och Rotskärslandet utan fullt mandat. Sedan 2001 har det blivit en mängd nybyggnationer och utbyggnader, i många fall bara 10 meter från vattnet.

Nu har kommunen skickat in en retroaktiv ansökan men säger Länsstyrelsen nej kan det i värsta fall leda till både böter och rivningar, men då kommer kommunen få betala mycket stora belopp försäkrar Christer Fahlstedt.

Frågan är alltså om Länsstyrelsen kommer häva strandskyddet i detaljplanen från 2001 och i efterhand godkänna alla byggen på ett bräde.

På Länsstyrelsen upptäckte man att husen låg väl nära älven av ren händelse när tjänstemän var i området på andra uppdrag. Christer Fahlstedt och många av han grannar tycker både kommunen och Länsstyrelsen har hanterat frågan illa.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se