Söderhamn

Bättre matro på äldreboende

De äldre i Söderhamn har fått en bättre måltidsmiljö. I september startades ett kostprojekt i kommunens samtliga äldreboenden och det avslutades sista maj.

Tidigare upplevde anhöriga, boende och anställda att det var stressigt och oroligt kring måltiderna och många äldre åt dåligt men efter projektet har det märkts förändringar tycker Lena Burman som har varit projektledare.

Förra året fick omvårdnadsnämnden i Söderhamn 700.000 kronor i statliga medel för att bland annat förbättra måltidsmiljöerna för de äldre. I september i fjol startades kostprojektet som avslutades sista maj.

Bland de större förändringarna som gjorts inom kostprojektet är att de anställda sitter ner tillsammans och äter med de gamla för att skapa en lugn miljö. Då och då bjuds det också på riktiga festmåltider.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se