Skutskär

Liten rivningsrisk för husen vid Boda-ån

De boende i Kopphuslandet invid Boda-ån kommer med största sannolikhet inte att behöva drabbas av rivningar av de hus de byggt genom åren. Det säger idag länsstyrelsen, som ännu inte hunnit få in den formella ansökan från kommunen om att ge dispens för strandskyddet.

Mats Hellberg, som är biträdande länsarkitekt vid länsstyrelsen, säger att massrivningar vore en drastisk åtgärd:
– Nej, det skulle vara väldigt uppseendeväckande om man kom fram till en sådan slutsats, för fastigheter som redan är bebyggda. Så det tror vi absolut inte.

Kommunen missade för flera år sedan att skicka in den formella ansökan till länsstyrelsen om att strandskyddet i området kring Boda-ån skulle upphävas. I detaljplanen, som gick ut på samråd bland annat till länsstyrelsen innan 2001, så har länsstyrelsen yttrat sig om att allt ser bra ut, och det är därför som kommunen tror att länsstyrelsen nu i efterhand inte kommer att ha några probem med att godkänna ansökan.

Däremot, om det har byggts utanför det område som omfattas av detaljplanen, då kan det bli problem för Älvkarleby kommun:
– Det är väl om man inte har följt detaljplanen, utan har byggt på andra ställen än vad som framgår av den. Då kan ju strandskyddsbestämmelsrna ha betydelse.

Varför finns såna här bestämmelser om man ändå kan komma in med en ansökan efteråt och förvänta sig att det blir okej?
– Ja, det kan man fråga sig, och vi har ju inte fått ärendet ännu på vårt bord. Vi ska titta mer i detalj på vad som gjorts och byggts i det här området, säger Mats Hellberg.

Socialdemokraten Lars Skytt, som är kommunalråd i Älvkarleby säger att det vore konstigt om länsstyrelsen inte skulle godkänna ansökan om strandskyddsdispens i efterhand:
– Länsstyrelsen har ju varit med hela vägen, och att de skulle ha ändrat uppfattning nu, det skulle vara lite märkligt.

Är det okej en kommun glömmer en sån här viktig sak?
– Självklart inte, det är definitivt inte medvetet gjort, utan det är väl slarv. Sen kan det ju vara så att det beror på att man har gjort en annan tolkning, det måste vi titta på.

Vad kan att hända med husen i värsta fall?
– Det kan jag inte svara på, men jag ser det som en utopi att husen skulle behöva rivas. I så fall blir väl kommunen bestraffad på nåt sätt.

Och när det gäller just det så säger Mats Hellberg på länsstyrelsen att juristerna där nu kommer att titta på det här:
– Vår rättsenhet kommer att se om det kommer innebära något sånt. Men som jag hittills har sett så kommer det väl inte innebära nåt ytterligare, utan man gör samma bedömning som om ansökan hade lämnats in före.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se