Storvik

Bönderna har blivit mångsysslare

Gävleborgs bönder har blivit mångsysslare. I snitt bedrivs det fler än tre olika verksamheter på varje gård och det rör sig om allt från traditionell mjölk- och köttproduktion till nya näringar som turismboenden och tillverkning av bioenergi. Det visar färsk statistik från LRF.

Lotta Zetterlund är ombudsman på Lantbrukarnas riksförbund och har en mjölkgård i Storvik.

– Det var inte så väldigt länge sen vi höll på med det traditionella: skog, jord, djur. Nu tar vi emot turister, odlar bioenergi, vi är ute som entreprenörer och förädlar produkter på gården.

Inte som förr
Det räcker inte längre att som förr bara ägna sig åt djuren och jordbruket.

Mjölkproduktionen är fortfarande det viktigaste på Zetterlunds gård, men nu för tiden kompletteras den med både snöröjning och åkeri för att få in mer pengar.

LRF:s undersökning
Och enligt en undersökning från Lantbrukarnas riksförbund har de flesta bönder en liknande situation.

Att bönderna delar på dyra specialmaskiner är ett exempel på hur en gård kan få extrainkomster från grannarna.

Harvar åt grannen
Hos Zetterlunds harvar man till exempel åt granngårdarna, och listan på deras övriga sidoaktiviteter är lång.

– Vi kör gödsel ute med en pumpvagn, vi kör rundbalspress, vi kör hö, för att nämna något. Vi är mångsysslare, säger Lotta Zetterlund.

Anne Markowski
anne.markowski@sr.se