gävle

Gävlebor uppmanas att lämna bilen hemma

Inför trafikantveckan har norra Kungsgatan och Rådhustorget i Gävle stängts av för biltrafik. Årets tema är ”klara luften” och trafikantveckan är ett sätt att få gävleborna att lämna bilen hemma.

Gävle är en av alla städer runt om i Europa som anordnar den europeiska trafikantveckan.

På tisdgen sätter programmet igång, men redan nu under dagen har Torsten Sörell miljöinspektör vid Gävle kommun gjort bullermätningar i centrum.

– Bullret har sänkts med 1,5 decibell och det är relativt mycket i stadsmiljö, menar Torsten Sörell.

Christine Odén
christine.oden@sr.se