Hälsocentraler i Bollnäs hotas av flytt

Landstinget hade räknat med överskott, men istället går de back med många miljoner. Nu har verksamhetscheferna fått stränga order av landstingsstyrelsen att fixa ekonomin och hålla sig till sina budgetramar. Och besparingarna påverkar bland annat Bollnäs hälsocentraler.
Länssjukhuset i Gävle/Sandviken måste nu införa flera begränsingar när det gäller inhyrning av personal och konsulter, nyanställningar och investeringar. Dessutom ska sjukhusbiblioteket i Sandviken stängas. För Hälsinglands sjukhus i Hudiksvall blir det begränsingar i administration och förändringar i arbetstidsmodeller. Även där blir det begränsningar av inhyrd personal. Det gäller även för primärvården i Hälsingland., där det blir minskat köp av hyrläkare, stopp för mertid och övertid växelvisa stängningar av hälsocentraler i höst och jourverksamheten både i Söderhamn och Hudiksvall läggs ned. Det planeras även för en flytt av de två hälsocentraler som idag finns i Bollnäs tätort till lokaler inom sjukhuset till nästa sommar.