Smuggelvirket började mögla

Redan den 5:e juni lossades lasten med smuggelcigarretter i hamnen i Stugsund. Då fanns inga misstankar om att allt inte stod rätt till. Men när virket så småningom började mögla inne i hamnmagasinet började hamnarbetarna undra.
Hamnarbetare Jörgen Jonsson som var med och lossade smuggellasten säger att virket var indränkt i vatten, förmodligen för att ingen skulle fatta misstankar om att det var ihåligt virke som i själva verket innehöll lätta cigarretter. Några misstankar om att allt inte stod rätt till hade inte heller Jörgen Jonsson då han lossade virket, däremot tyckte han att det var ovanligt tungt. Men när virket började mögla inne i hamnmagasinet och mottagaren av virket aldrig hämtade det började han fundera. Det var dock först efter att åtta buntar virke sålts till Danmark och danska tullen kontrollerat detta som smuggelhärvan började nystas upp.