Sandvik begick inte brott i Ghana

Företaget Sandvik har inte begått några brott mot människor eller miljö i Ghana, det konstaterar Nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för mulitnationella företag.
Sandvik kritiserades i Sveriges Televisions Uppdrag Granskning för att göra sig skyldig till brott mot mänskliga rättigheter och miljö genom sin verksamhet i Ghana. Flera organisationer har ställt sig bakom kritiken och också anmält Sandvik. Men OECD:s kontaktpunkt konstaterar enhälligt att Sandvik inte kan anses ha brutit mot mänskliga rättigheter eller miljöhänsyn genom sin verksamhet. Näringsminister Leif Pagrotsky säger i ett pressmeddelande att det är en framgång för kontaktpunkten att samtliga parter är ense i bedömningen, eftersom det inte är någon lätt uppgift att avgöra upphovet till olika missförhållanden i världen.