Dubbelspåret försenas

Byggstarten av dubbelspårig järnväg mellan Skutskär och Furuvik kommer att försenas. Orsaken är neddragningar av Banverkets pengar inför 2005 och 2006 med cirka 5,5 miljarder kronor.
Ytterligare en rad av Banverkets stora byggprojekt under de närmsta åren skjuts på framtiden, bland dem planen på ökad kapacitet och bärighet på sträckan Gävle Sundsvall. Banverkets nya Framtidsplan för åren 2004-2015 ska formellt lämnas till regeringen den 4 augusti och under hösten ska regeringen sedan bestämma sig för en definitiv plan för investeringar i vägar och järnvägar. Beslut i Riksdagen tas före årsskiftet.