Svårt att få sjuksköterskor till Hudiksvall

Det har varit svårt att få tag på sjuksköterskor till sjukhuset i Hudiksvall i sommar. Sju sköterskor har hyrts in från bemanningsföretag och det är fler än någonsin tidigare.
Det säger Kicki Rapp som är verksamhetschef på omvårdnadsenheten till Radio Gävleborg. Vid landstingsstyrelsens senaste sammanträde bestämdes det att alla verksamheter ska begränsa intaget av inhyrd personal för att spara pengar å vad det får för konsekvenser för Hudiksvalls sjukhus är oklart enligt Kicki Rapp.