P-avgifter påverkar ekonomi och trafik i Gävle

Förra året fick Gävle kommun in sammanlagt drygt 16 miljoner kronor från parkeringsavgifter och parkeringsböter. Från första augusti höjs den högsta avgiften i centrum från 10 till 15 kronor timmen. Tanken är att det ska bli lättare att få parkeringsplats i statskärnan.
Av de drygt 16 miljoner som kommunen fick in från parkeringsavgifter och felparkerare kom 4,8 miljoner från parkeringsböter. Inkomsterna från p-böter varierar år från år och hänger samman med antalet patrullerande parkeringsvakter, säger Stefan Eriksson på kommuenens parkeringsenhet. Förra året var dom 12 vakter i Gävle. Det var fler än vanligt och det visade sig direkt i en 15-procentig ökning av intäkter från p-böter. I år är de bara åtta vakter som ska lappa på staden, men å andra sidan väntas intäkterna från parkeringsavgifter öka när man höjer avgiften i centrum från 10 till 15 kronor. Det är första höjningen sedan 1992. Förra året inbringade avgifterna över 11 miljoner kronor till kommunkassan.