Finngrunden kan få vindkraftverk

Boverkets rapport om utbyggnaden av vindkraft pekar ut Finngrunden i och utanför Gävlebukten som särskilt intressanta för bygge av vindkraftsparker.
Orsaken är att det i Finngrunden anses finnas stora möjligheter att producera tillräckligt med vindbaserad el.