Utbyggnaden av 3G nätet kritiseras

Den snabba utbyggnaden av 3G-nätet i Sverige får nu hård kritik av Svenska Naturskyddsföreningen. I en ny rapport framhåller Naturskyddsföreningen att forskningsläget, när det gäller strålningen från 3G master är så pass osäkert att varje 3G mast borde prövas mot miljöbalken.
Ordförande för Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, är kritisk till hur Länsstyrelsen hanterar bygglovsärenden av master på olika håll i landet. Han anser att utredningarna präglas av tidspress, och han anser att regeringen borde ompröva sitt mål att 3G-nätet ska vara fullt utbyggt till årsskiftet. Men länsstyrelsen tillbakavisar kritiken. Ulf Roupé som är jurist på Länsstyrelsen i Gävleborg säger att de inte hastar igenom ärendena eller stressas av regeringens mål att 3G-utbyggnaden ska vara klar 2004.