Störst arbetslöshet i hela Sverige

Nu har Gävleborgs län den högsta arbetslösheten i hela Sverige. Dessutom har antalet långtidsarbetslösa i länet fördubblats sedan förra året, för åldersgruppen 25 till 54 år. I juni i år var drygt 1000 personer i den åldern arbetslösa.
Anledningen är dels lågkonjunkturen, som slagit hårt mot telekombranschen och gjort många arbetslösa, dels att länsarbetsnämnden fått mindre pengar till åtgärder för arbetslösa. Det säger Robert Brandt, utredare på länsarbetsnämnden i Gävleborg. Läget för de arbetslösa ser inte ut att ljusna inom de allra närmsta åren. Däremot ser det betydligt bättre ut om man tittar längre fram. När fyrtiotalisterna går i pension kommer många jobb bli lediga. Det kommer till och med bli arbetsbrist. Dessutom spår många att konjunkturen kommer att vända.