Vanligare med sjukhussjukan

Den så kallade sjukhussjukan har ökat i Gävleborgs län. 2001 anmäldes 1 fall. 2002 anmäldes 12 fall och hittills i år har 4 fall anmälts. En orsak kan vara bristande hygienkrav inom hemtjänsten.
Exakt vad ökningen beror på vet man inte. Men en anledning kan vara att bakterierna sprids av hemtjänstpersonal. Med en stor personalomsättning och med två dagars introduktion blir inte fokuseringen på hygien det viktigaste. Sjukhussjukan - som egentligen heter MRSA - är egentligen inte någon specifik sjukdom utan är samlingsnamnet på problem som kan uppstå på grund av resistenta bakterier som inte vanlig antibiotika biter på. Hos gamla och svaga som behöver vård kan bakterierna göra att sår inte läker och leda till varbildning. De anmälda fallen av sjukhussjukan är troligen bara toppen av ett isberg, säger Göran Hedin som är smittskyddsläkare på länssjukhuset i Gävle.