gävleborg

Naturvårdsverket i möte om lodjursjakt

Naturvårdsverket i Stockholm sitter just nu i möte för att besluta om hur många lodjur som får skjutas i år och om jakt med fälla blir tillåtet även i år. Men med största sannolikhet kommer det bli ungefär som förra året att ett tiotal djur kommer att få skjutas i vårt län och att fälljakt blir tillåten.

Ett argument för att jaga lodjur som brukar användas inom jägarkretsar är att lodjuren tar mycket rådjur.

Men enligt Per-Olof Erickson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Gävleborg, finns det forskning som säger att det är den ökade rävstammen som gör att rådjuren minskar i antal.

Det är forskning utförd av Sveriges lantbruksuniversitet i Grimsö som Per-Olof Erickson refererar till. Där har man kunnat se att rävar tar en stor del av rådjurskiden, särskilt i jordbrukslandskap. I skogslandskap är det både lodjur och räv.

Men Bengt-Olof Hedlund i Torsåker, som jagar både rådjur och lodjur, har sina argument klara för sig:

- Ett lodjur tar 50 rådjur på ett år, och blir det gott om dem så får man välja - vill man ha lodjur eller vill man ha rådjur. Jag tror inte det är någon som vill utrota varken varg eller lo, det har vi inte sagt, utan vi ska hålla dem på en bra nivå, säger han.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se