gävleborg

Färre fartkontroller i Gävleborg

Under 2008 var det ovanligt få som fick böter för att ha kört för fort på Gävleborgs vägar. Förklaringen är inte att bilisterna blivit mer laglydiga utan att polisen fått mer att göra och inte längre hinner med lika många kontroller.

Förra året delades omkring 5200 hastighetsböter ut i länet. Åren 2006 och 2007 skrev gävleborgspolisen ut mer än 1500 fler böter.

Det som ska prioriteras enligt de nya EU-direktiven är kontroller av tung trafik. Det innebär fler företagsbesök än tidigare, fler kontroller av farligt gods och chaufförers vilotider bland annat.

Polisen ska också prioritera det som kallas aggressiv körning mer, vilket är att bilister stannar vid stopplikt, inte kör mot rött eller gör farliga omkörningar.

Men det som de nya prioriteringarna innebär att tiden för hastighetskontroller blivit mindre och förra året var det därför rekordfå som fick böter för fortkörning i länet.

Eftersom det är EU som sagt att den tunga trafiken ska prioriteras måste polisen följa det, även om det innebär att svenska mål för hastigheten inte kan nås.

Christer Lindén, yttre befäl vid trafikpolisen i Sandviken, säger att det finns mycket att göra när det gäller den tunga trafiken och till exempel kontrollera chaufförers vilotider. Men att få ner hastigheten i den lätta trafiken är också viktigt och kan göra stor nytta.

– Då tror man att man kunde spara uppåt 100 liv per år - om alla höll hastigheterna, säger Christer Lindén.

Även om det finns mycket att göra inom de nya prioriteringsområdena är polisen inte nöjd med att hastighetskontrollerna minskat.

– Jag tycker naturligtvis att båda delarna är lika viktiga. Man ska kunna kontrollera tung trafik i den utsträckning vi gör i dag men ändå ha möjlighet till samma övervakning av övrig trafik för att minska dödligheten, säger Christer Lindén.

Ser man på trafikpolisens mål för 2009 framgår att hastighetskontrollerna ska prioriteras och att polisen ska skriva många böter för att få ner hastigheten. Men eftersom EU-direktiven gäller över de svenska målen och ökas hela tiden anser Christer Lindén att trafikenheten behöver utökas för att hinna med:

– Vi hoppas ju på en utveckling där vi får mer personal till trafikenheten och kanske att man så småningom kan ha en grupp som kan ägna sig helt åt den tunga trafiken, säger han.

Therese Jacobsson
nyheterna.gavleborg@sr.se