gävleborg

Friskolors brist på insyn - positivt för folk med sekretessbelagda uppgifter

Friskolorna kritiseras ofta för bristen på insyn, eftersom man inte omfattas av offentlighetsprincipen. Men det finns en grupp som tvärtom uppskattar det - och det är familjer med sekretessbelagda uppgifter. En av dem är Lisa som bor någonstans i Gävleborg och vars barn har gått både i kommunal skola och i friskola.

– Det är en enorm skillnad, inte minst eftersom det är färre personer som hanterar uppgifterna. Så det känns mycket tryggare att ha barn i privat skola, både för oss föräldrar och för barnet, säger ”Lisa”.

Lisas och hennes barn har sekretessbelagda uppgifter efter flera års hot.

I den kommunala skolan är det ofta flera personer som hanterar uppgiferna och många kommuner har ett intranät där uppgifter om till exempel mailadresser läggs ut, vilket innebär att alla som jobbar i någon av kommunens skolor kommer åt dem. Även om man får alla detaljuppgifter skyddade så kan man i vissa fall se att det finns ett barn med skyddade uppgifter där, vilket bara det kan vara en risk för hotade familjer som bor i en liten kommun.

På Sveriges Kommuner och Landsting säger man att sekretessbelagda uppgifter hanteras olika av olika kommuner. Det finns inte heller några gemensamma regler eller utbildningar, men det är ovanligt att en kommun prövas för att ha gjort fel rent rättsligt. Och grundinställningen är att hemliga uppgifter ska vara hemliga.

Men Lisa, som vi kallar henne, tror att det är svårt för kommunerna att vara lika säkra som friskolorna.

– Man ser inte varje individ i den kommunala skolan eftersom det är för stor administrativ apparat för att man ska kunna hålla koll. Så det är enklare rent praktiskt för en friskola. Det är min erfarenhet, säger Lisa som egentligen heter något annat. 

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se