Gävle

Gävleskolor ska marknadsföras

Nu ska Gävles kommunala skolor få hjälp av en marknadsstrateg för att hålla jämn takt med friskolorna när elevkullarna minskar. Oppositionen är dock kritisk.

– Jag skulle vilja påstå att våra kommunala skolor är minst lika bra som de fristående, men jag tror att vi har problem att tala om det är så och det tror jag är väldigt viktigt när man befinner sig i en konkurrensutsatt situation, säger Jens Leidermark (S), ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun. 

Anställningen av en marknadsstrateg är en del i en större ommöblering av skoladministrationen som nu görs i syfte att effektivisera och spara pengar.

Barn- och ungdomsnämndens ekonomi är ansträngd och minskade kostnader kommer att behövas ett par år framöver. Detta gör det extra viktigt att nu inte förlora för många elever till friskolorna.

Prognosen säger att elevkullarna kommer att minska de kommande åren vilket är vad Gävle kommun nu har att förhålla sig till. En påtaglig konsekvens som detta haft redan i dag är beslutet om nedläggningen Källöskolan i Bomhus.

Oppositionen är kritisk till anställningen av en marknadsstrateg och tycker att ansvaret för marknadsföringen istället borde ligga på varje rektor istället.

– Jag vill att den beslutande makten återgår till rektorerna ute på skolorna, att varje rektor får ha hand om sin skola och marknadsföra sin skola och att man där igenom kan utkräva ansvar. Har rektorn inga elever blir det svårt att driva skolan vidare, säger Mats Ivarsson (FP), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. 

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se