Taxi istället för ambulans

Gävleborg har brist på ambulanser. Därför ska en del sjuktransporter som inte direkt kräver ambulans istället köras med taxi på prov i sommar.
Sedan några veckor tillbaka slussas vårdtransporter där patienten saknar direkt vårdbehov, eller är färdigbehandlad, till taxibolagen i Gävleborg. Taxi kan idag ta hand om ungefär 500 av de här sjuktransporterna per år. Och det är mellan 5-10% av alla transporter. Det gör att ambulanserna kan användas effektivare till de allvarligare fallen där de verkligen behövs. För att få köra patienter måste taxibilarna byggas om så att man får in en bår. På Gävle Taxi hoppas man på att det ska bli fler sådana här körningar. Man planerar då att köpa in fler ombyggda bilar och eventuellt vidareutbilda sina chaufförer. I slutet på augusti ska provtiden för sjuktransporter med taxi utvärderas, för att se om det även i fortsättningen ska vara taxi som kör en viss del av de patienter som inte har något direkta vårdbehov. Gävleborgs län har brist på ambulanser och lika dant är det i vårt närområde: Dalarna, Uppsala och Västmanland. Nu har de här landstingen tillsammans skrivit ett brev för att varna Socialstyrelsen om det allvarliga läget. Förut fanns företaget Wimans som tillverkade ambulanser i Sandviken. Men sedan de gick i konkurs i våras, så finns det bara en enda ambulanstillverkare kvar i hela Sverige. Det är en av förklaringarna till ambulansbristen. För Gävleborgs del saknas det två ambulanser.