Länssjukhuset Gävle-Sandviken får kritik

Socialstyrelsen anser att länssjukhuset Gävle-Sandviken brustit i patientsäkerheten. Detta eftersom dom inte lyckats lösa problemet med överbeläggning och utlokalisering av patienter på andra kliniker.
Hittills i år har 1449 patienter utlokaliserats och det kan jämföras med 1509 för hela förra året, som nämnts som ett krisår. Kritiken handlar också till stor del om brister i det så kallade avvikelserapporteringssystem som finns för att upptäcka förändringar i patienternas hälsa. Enligt socialstyrelsen har anställda på sjukhuset uppfattat det som illojalt mot ledningen att rapportera och upphört med detta eftersom det ändå inte lett till någon förbättring för patienterna.