Gävleborg

Protester mot SJ:s tågbyte

Kommunerna i södra Norrland protesterar nu i ett brev till riksdagens trafikutskott mot att SJ har ersatt ett X2000-tåg mellan Östersund och Stockholm, via Ljusdal och Bollnäs, med ett reginatåg under första halvåret i år.

Bytet av tåg har gjorts samtidigt som kommunerna storsatsar på en marknadsföringskampanj för att få fler att ta tåget.

Kräver ändring
Det här gör reklamsatsningen helt verkningslös, skriver Region Gävleborgs styrelsordförande Per Olof Svensson och Jämtlands landstingsråd Harriet Jorderud.

De kräver nu att SJ ändrar sitt beslut.