Från kritisk till förhoppningsfull

Efter att allianspartierna hade presenterat sin energipolitik i torsdags, där det bland annat stod klart att det i princip är fritt fram att bygga nya kärnkraftverk när de nuvarande har tjänat ut, reagerade Centerns distriktsordförande i Gävleborg Karin Ånöstam starkt. Det är många som gått in i Centerpartiet för att de är kärnkraftsmotståndare sa hon då. Men efter att Centerpartiet har diskuterat frågan under kommundagarna i Visby låter det annorlunda.

– Efter en väldigt kort och hektisk tid nu så kan jag väl ändå säga att jag känner mig förhoppningsfull inför den här överenskommelsen som man har gjort, säger Karin Ånöstam.

Vad är det som gör att du känner dig förhoppningsfull?

– Det är att vi nu har fått ett tredje ben när det gäller energiförsörjningen som ska basera sig på förnyelsebara energikällor, och nu ges det ju möjlighet för de som vill utveckla det här benet att verkligen investera och satsa i förnyelsebart, säger hon.

Det blev inga heta diskussioner om kärnkraften under Centerpartiets kommundagar i Visby på fredagen som Karin Ånöstam förutspådde i torsdags då Partiledarna i Allians för Sverige presenterade sin överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Enligt Ånöstam kom det inte fram många kritiska röster om överenskommelsen.

Men trots att hon är förhoppningsfull när det gäller energipolitiken är hon fortfarande kritisk till hur det gått till när Centerpartiets ledning gick med på den nya energipolitiken.

– Ja, det är jag, och det måste vi fortsätta diskutera för att en sådan här viktig fråga - när man dessutom frångår ett stämmobeslut - det måste vi ha en stategi för hur hanterar, men jag hoppas ju naturligtvis att det inte ska inträffa någon mer gång, säger Karin Ånöstam. 

Magnus Hansson
magnus.hansson@sr.se