Järvsö

Jerfsölif - årets sommarföreställning

Nu är det klart vad som händer på Träteatern i Järvsö i sommar. Folkteatern i Gävleborg framför då sommarföreställningen ”Jerfsölif - icke precis okänd”.

Gruppen Engmans kapell och skådespelarna letar bland tidningsurklipp och hos lokala berättare efter ett hälsingland som vi inte ser i dag.

Och det blir ett drama som växlar mellan dåtid och nutid.

Premiär blir det traditionsenligt på midsommaraftonens kväll.