Tyska läkare till länet

Det finns för få läkare och tandläkare i Gävleborg. För att råda bot mot det så har landstinget vänt blickarna söderut - mot Tyskland. Tyska tandläkare är redan på väg hit och nu vill också primävården i Hälsingland locka till sig tyska familjeläkare.
Läkarna får skriva kontrakt på två år, men förhoppningen är att de ska stanna resten av yrkeslivet. I den bästa av världar lyckas landstinget locka par som är antingen läkare eller tandläkare - eller kanske en av varje. Sex stycken av varje sort vill landstinget ha till länet. Till hösten om ett år är det meningen att du får möta en doktor Schmidt eller tandläkare Schettler på länets hälsomottagningar. Redan till våren hoppas man nämligen att rekryteringen är färdig och att undervisningen i svenska och andra kompletteringar kan börja.