Grundskolan

Elever får välja bort klasskamrater

På många skolor runt om i landet har det blivit vanligt att låta sjätteklassarna välja vem man vill gå med i sjuan. Nu har det också visat sig att det finns skolor där man låter eleverna välja vem man inte vill gå i samma klass med. Något som Skolverket reagerat på.

Solängsskolan i Gävle,  är en av de skolor där man inför sjuan får önska om det är någon särskild klasskompis man vill fortsätta att gå tillsammans med, helt i linje med Skolverkets riktlinjer om att elevers önskemål ska tas tillvara när nya klasser sätts samman.

Däremot har det nu visat sig att det finns skolor i landet där barnen också kan välja vem de inte vill gå med. Hur många skolor det rör sig om är oklart, men enligt Skolverkets jurister är det tveksamt om skolorna får göra så. 

– På Solängsskolan så tar vi avstånd från det här sättet att välja bort elever, säger rektor Stefan Grybb.

Enligt Skolverket är det dock viktigt hur skolan presenterar kompisvalen för eleverna.

Jenny Sanner Roosqvist
Jenny.sanner.roosqvist@sr.se