Nordanstig

Neurosedynskadad får halv miljon

En man i Jättendal får 500 000 kronor i ersättning för de fosterskador han åsamkades av läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn. Det har regeringen beslutat. Neurosedyn användes som sömnmedel på 1950- och 1960-talet men drogs in när det visade sig ge missbildningar hos barn om det gavs till gravida.