Sandviken

Äldreomsorgen i Sandviken måste spara 22 miljoner

Äldreomsorgsnämnden i Sandviken har på grund av det ekonomiska läget fått i uppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten med 22 miljoner kronor. Cirka 50 personer beräknas bli övertaliga.

Äldreomsorgsnämnden har på grund av det ekonomiska läget fått i uppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten.

Målet är att effektivisera med kostnadsbesparingar motsvarande ca 22 miljoner kronor som följd.

I organisationsöversynen ingår målstyrningen, se över uppdraget i sin helhet samt möjliga förändringar av administrativa och arbetsrutiner.

Cirka 50 personer beräknas bli övertaliga och det kommer i första hand att lösas genom naturliga pensionsavgångar och vikarieavslut.

– Vår målsättning är att de åtgärder som vi är tvungna att göra ska påverka våra äldre i så liten omfattning som möjligt, betonar Äldreomsorgsnämndens ordförande Torbjörn Rönnkvist.