Gävle

Ericssonanställda nobbas ersättning

Två arbetare vid Ericssonfabriken i Gävle tyckte sig genom ett nytt förslag ha besparat företaget över nio miljoner kronor och ville ha hälften i förslagsersättning men företaget vägrade. Nu får de två även nobben av Arbetsdomstolen, uppger TT.

Arbetsgivaren hävdade att de två arbetarnas förslag inte var något nytt och Arbetsdomstolen går helt på Ericssons linje och konstaterar också att det inte är bevisat att förslaget hade något väsentligt värde.

”Arbetsdomstolens samlade bedömning är att det inte är visat att förslaget uppfyllt förutsättningarna i avtalet för att ersättning ska utgå”, heter det i domskälen.