Hofors

Hoforsbo fick rekordlångt straff

En Hoforsföretagare i sextioårsåldern dömdes igår till det längsta straffet någonsin för ett insiderbrott, 1,5 års fängelse. Mannen satt i styrelsen för gruvbolaget Scanmining och när bolaget var på fallrepet sålde han sina aktier, trots att läget för bolaget inte var känt för allmänheten.

– Det är bra för att då visar domstolarna att det här beteendet inte accepteras. De flesta domar hittills har ju varit på normalgraden insiderbrott, och villkorlig dom och böter, men här har tingsrätten sett allvarligt på brottet och bedömt som grovt och dömt till ett relativt kännbart fängelsestraff, säger   

Åklagaren Yngve Rydberg är nöjd med domen.

– Mannen döms till fängelse i ett och ett halvt år, det är den längsta straffet som någon fått för ett insiderbrott. Det tidigare rekordstraffet låg på åtta månader och det var en av de inblandade i den så kallade Pinktertonhärvan för tio år sedan.

Yngve Rydberg hoppas att dagens dom banar väg för strängare påföljder när det gäller insiderbrott.

– Jag hoppas att det får den generella effekten att de som handlar med insiderinformation är på det klara med att de kan få kännbara påföljder, säger han.

Den man som nu döms för insiderbrott sålde aktier i gruvbolaget Scanmining, ett bolag som han satt i styrelsen för. Och som styrelseledamot hade fått reda på att bolaget hade stora problem med produktionen, intäktsbortfall och likviditetsbrist, information som marknaden inte kände till.

Enligt tingsrätten tjänade han närmare tre miljoner kronor på försäljningarna, pengar som mannen nu tvingas betala tillbaka.

Mannens ombud, advokat Thomas Öberg, säger att hans klient inte är nöjd med domen men att de ännu inte bestämt om de ska överklaga.

Åklagaren, som hade yrkat på två års fängelse, tror dock att domen kommer att stå sig även om det skulle bli en prövning i högre instans.

– Det tror jag säkert att den gör, domen är välskriven, sen är bevisningen väldigt robust, vi har ju styrelseprotokoll vad som talar om vad de här människorna får reda på under styrelsemötet, säger åklagare Yngve Rydberg.

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se