Gävleborg

Gamla barnskulder ska betalas

Landstinget Gävleborg fortsätter att driva in gamla barnskulder eftersom de är rädda att ett strykande av skulderna skulle bryta mot lagen. Men Region Skåne gör en annan bedömning och där stryker man alla gamla barnskulder.

– Vi uppfattar att de som är berörda är nöjda med det här och vad jag vet har vi inte fått någon anmälan på oss, säger Pia Landgren, ansvarig för patientavgifter i landstinget Region Skåne.

Trots att barnkonventionen säger att man först och främst se till barnens bästa så vågar inte landstingsstyrelsen i Gävleborg stryka de gamla barnskulderna som rör 1 300 barn.

– Vi får inte behandla medborgarna olika. Skulle jag avskriva en skuld och inte en annan så är det inte lika behandling, säger Landstingsrådet Björn Brink.

Men för säkerhets skull så har landstingsstyrelsen beslutat att alla eventuella framtida barnskulder inte får skickas in till inkasso.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se