Edsbyn

Allmogefönster anställer personal

Företaget Allmogefönster i Edsbyn visstidsanställer åtta personer.

I vintras fick 21 anställda gå från Allmogefösnter men nu har utvecklingen vänt.

En orsak kan vara ROT-avdraget som gör att många passar på att byta fönster.

Ljusare tider
Produktionschef Peter Persson säger att det ser mycket ljusare ut nu.

– Det var en månad sen som det började öka på med ordrar, och särskilt de två senaste veckorna. Vi kände att vi måste plocka in mer folk för att få ihop det.

Vad betyder det?
– 
Det betyder jättemycket, även de som är fast anställda känner en tro nu istället för rädsla över om vi skulle behöva varsla mer folk.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se