Sandviken

Äldre drabbas när kommunen sparar

Nu är det klart att upp emot 50 personer kommer att sägas upp inom äldreomsorgen i Sandviken. Det är konsekvensen av de besparingar på totalt 22 miljoner kronor som måste göras under två års tid.

Enligt Karin Jonsson, äldreomsorgschef i Sandviken, beror besparingen på det kärva ekonomiska läget som kommunen befinner sig i. 

– Vi tittar nu på vikariesituationen och pensionsavgångar, men det kommer troligen också att bli varsel, säger hon.

Karin Jonsson säger att målet är att behålla en service som är i nivå med Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. I första hand ska besparingen lösas genom omflyttningar, pensioneringar, och avslutade vikariat, men Karin Jonsson bekräftar att det även kommer att bli varsel.

– Vi räknar med att kunna bedriva den vård som vi är skylldiga enligt lagarna, säger Karin Jonsson.

Filip Stiller
filip.stiller@sr.se