Skogsägare planterar helst tall

Skogsägare i Mellansverige och norra Sverige planterar hellre tall än gran. Detta trots att gran förmodligen kommer att vara mer lönsamt i framtiden med tanke på klimatförändringen.

Av hävd planterar skogsägare i norra Sverige mer tall än gran.

Men i ett framtidsscenario som skogsstyrelsen har räknat på så kommer gran vara mer lönsamt än tall.

På hundra års sikt kommer det att bli märkbart varmare i Sverige enligt de beräkningar som bland andra SMHI har gjort. Detta som en följd av klimateffekten.

Och detta kommer i så fall få effekter på den svenska skogen. Till exempel kommer sådana djur som älg och rådjur att gynnas. Och då är gran bättre än tall säger Karin Hjerpe som är klimat- och markspecialist på skogsstyrelsen.